Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Co-existentieperiode nieuwe hEN

Bouwproducten die in de handel worden gebracht voor het einde van de co-existentieperiode mogen vrijwillig worden voorzien van CE-markering. Na deze datum moet het bouwproduct verplicht worden voorzien van CE-markering.

Tijdstip CE-markering (OJEU)
Voor de co-existentieperiode niet toegestaan
tijdens de co-existentieperiode toegestaan
Na de co-existentieperiodeVerplicht

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.