Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Stel een vraag aan Contactpunt Bouwproducten

NB. Alle velden moeten verplicht worden ingevuld

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met uw toestemming, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Na beantwoording van uw vraag worden uw gegevens verwijderd. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.

Uw vraag is ontvangen en in behandeling genomen.

Deze wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoord.

Het ticketnummer van uw vraag is: "1234567890".

Bewaar dit ticketnummer AUB in verband met mogelijke latere correspondentie over de vraag.