Europese Technische Goedkeuringen

Met betrekking tot de Europese goedkeuringen zijn de volgende FAQ vragen beschikbaar. Aan het einde kunt u ook uw eigen vraag stellen.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Mag een “privaat kwaliteitsmerk” alleen betrekking hebben op essentiële eigenschappen (of kenmerken) die niet onder de CE-markering vallen?
 4. 2.
  Kan een fabrikant de CE-markering blijven voeren op een product waarvoor in het verleden een Europese technische goedkeuring is opgesteld?
 5. 3.
  Mijn bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm, maar ik wil toch CE markering. Kunt u aangeven welke weg ik daarvoor moet bewandelen?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home