Europees geharmoniseerde normen

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

  1. xxxxxxxxxxxxxxxx
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx
  3. 5.
    Welke methoden kan ik toepassen voor verklaring van de constructieve eigenschappen in EN-1090-1?
  4. 6.
    Voor toeslagmaterialen (aggregates) bestaan geharmoniseerde normen. Is grond, als gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit (geen toeslagmateriaal zijnde) te beschouwen als een bouwproduct onder de Verordening bouwproducten. Is hierover een NL standpunt bepaald ?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home