Europees geharmoniseerde normen

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Valt mijn product onder een geharmoniseerde productnorm?
 4. 2.
  Is de geharmoniseerde productnorm (EN xxxx) van toepassing op mijn bouwproduct?
 5. 3.
  Voor welke bevestigingsmiddelen gelden de regels van de CE-markering?
 6. 4.
  Welke producten vallen onder de geharmoniseerde productnorm EN 1090-1?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home