Technische eisen Bouwbesluit 2012

Over bouwtechnische eisen zijn de volgende FAQ vragen beschikbaar. Aan het einde kunt u ook uw eigen vraag stellen.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Zijn de Europese Richtlijn bouwproducten en Verordening bouwproducten alleen van toepassing op de overheid of ook op bedrijven en particulieren?
 4. 2.
  Wat is voor de overheid het bewijs dat een product de prestatie heeft die de fabrikant claimt in de conformiteitverklaring of prestatieverklaring die wordt meegeleverd met het product?
 5. 3.
  In veel werkbestekken (bijvoorbeeld de STABU-systematiek) staan nog veel verwijzingen naar de BRL’s. Moeten dat verwijzingen worden naar Europese normen of ETAG’s
 6. 4.
  Gaat de verplichte afstemming van private merken op de Europese regelgeving m.b.t. CE-markering gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de bouwpartijen, constructeur en architecten in Nederland?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home