Toezicht en handhaving

Met betrekking tot handhaving en toezicht zijn op dit moment de volgende FAQ vragen beschikbaar. Aan het einde kunt u ook uw eigen vraag stellen.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Welke instantie ziet toe op de naleving van CE-markering bouwproducten?
 4. 2.
  Welke bevoegdheden heeft de ILT en waar zijn die beschreven?
 5. 3.
  Welke handhavingsmiddelen kan de ILT inzetten?
 6. 4.
  Wat gebeurt er bij bestuursrechterlijke handhaving?
 7. 5.
  Wat gebeurt er bij strafrechtelijke handhaving?
 8. 6.
  Hoe kan ik de ILT bereiken voor het doen van een melding of een verzoek tot handhaving?
 9. 7.
  Hoe gaat de ILT om met een (anoniem) verzoek tot handhaving?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home