Aansluiting op Bouwbesluit 2012

De verordening bouwproducten eist dat Lidstaten eenduidige informatie geven over alle bepalingen voor bouwproducten die, gelet op hun beoogde gebruik, van belang zijn om te kunnen voldoen aan de nationale regelgeving. De Nederlandse bouwregelgeving stelt weinig eisen op productniveau. De Nederlandse eisen zijn gericht op bouwwerken of delen daarvan.

Wel kan met de informatie over de prestaties van het bouwproduct die zijn opgenomen in de prestatieverklaring, worden aangetoond dat aan de nationale bouwvoorschriften kan worden voldaan. Om het speelveld aan alle partijen kenbaar te maken is dit nu beschreven in 33 aansluitmatrices, die per Europees mandaat (= productfamilie, waarvoor geharmoniseerde normen zijn of worden opgesteld) zijn uitgewerkt.

Marktdeelnemers kunnen vrijelijk gebruik maken van deze aansluitmatrices, bijvoorbeeld om bij het opstellen van prestatieverklaring na te gaan welke essentiële kenmerken in Nederland publieksrechtelijk van toepassing zijn.

Werken met de aansluitmatrices:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home