De aansluitmatrices

Zoeken:TIP: door te zoeken op "Alle" vindt u de volledige lijst.LET OP: De aansluitmatrices worden aangeboden als werkdocument, er kunnen nog fouten in de tekst staan. Aan de inhoud van de matrices kunnen geen rechten worden ontleend. Commentaar ter verbetering van de matrices is welkom. Ze worden zo nodig aangepast/geactualiseerd. Voorts betreft het een momentopname, ook aanpassing van mandaten kan nopen tot actualisering van de matrices.
Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

FAQ's van het Contactpunt
Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuiten
PijltjeNaarBuiten Dossier Bouwproducten
PijltjeNaarBuiten NANDO-database
PijltjeNaarBuiten Europese Commissie
PijltjeNaarBuiten Eurocodes
PijltjeNaarBuiten Ondernemersplein:
CE-markering
PijltjeNaarBuiten Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)
PijltjeNaarBuiten NEN.nl
PijltjeNaarBuiten Contactpunten andere lidstaten
PijltjeNaarBuiten Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
PijltjeNaarBuiten EOTA
Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home