De aansluitmatrices (nieuw, sept 2020)

Zoeken:TIP: door te zoeken op "Alle" vindt u de volledige lijst.
TIP 2: u kunt zoeken op Beoogd gebruik, Mandaatnaam, trefwoord en Normnummer.LET OP: De aansluitmatrices worden aangeboden als werkdocument, er kunnen nog fouten in de tekst staan. Aan de inhoud van de matrices kunnen geen rechten worden ontleend. Commentaar ter verbetering van de matrices is welkom. Ze worden zo nodig aangepast/geactualiseerd. Voorts betreft het een momentopname, ook aanpassing van mandaten kan nopen tot actualisering van de matrices.
Zelf een vraag stellen aan de helpdesk
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuiten NANDO-database
PijltjeNaarBuiten Europese Commissie
PijltjeNaarBuiten Eurocodes
PijltjeNaarBuiten Ondernemersplein:
CE-markering
PijltjeNaarBuiten Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)
PijltjeNaarBuiten NEN.nl
PijltjeNaarBuiten Contactpunten andere lidstaten
PijltjeNaarBuiten Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
PijltjeNaarBuiten EOTA
Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home