Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Hoe kan ik de ILT bereiken voor het doen van een melding of een verzoek tot handhaving?

Antwoord:

U kunt een melding of handhavingsverzoek indienen via het contactformulier van het meldpunt ILT (meldingenformulier). De ILT bepaalt wat er met deze meldingen/verzoek tot handhaving wordt gedaan. Een melding / verzoek kan leiden tot een inspectie specifiek gericht op een bouwproduct, producent en/of importeur. Het doel van deze inspecties is het controleren op de naleving van de regelgeving in het specifieke geval.De inspectie voert deze inspecties uit bij de producent en/of importeur. Op grond van de uitkomsten kan sanctionerend (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) worden opgetreden tegen de overtreder.

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home