Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Hoe gaat de ILT om met een (anoniem) verzoek tot handhaving?

Antwoord:

Een anoniem verzoek kan door de ILT niet in behandeling worden genomen. Dit om de navolgende reden. Volgens artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) moet het verzoek worden aangemerkt als een aanvraag; een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. In artikel 4:2 Awb staan de vereisten waaraan een aanvraag dient te voldoen. Eén van de vereisten is dat de aanvraag de naam en het adres van de aanvrager bevat. In het geval van een anoniem verzoek is aan dit vereiste niet voldaan en kan het verzoek op grond van artikel 4:5 Awb niet in behandeling worden genomen. Wat vervolgens wel kan is dat de ILT besluit om naar aanleiding van het anonieme verzoek ambtshalve tot handhaving over te gaan

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home