Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Valt mijn product onder een geharmoniseerde productnorm?

Antwoord:

U moet als fabrikant of importeur zelf beoordelen of uw product onder een geharmoniseerde productnorm valt. U kunt daarbij gebruik maken van de module CE-markering van het Contactpunt Bouwproducten. Deze module bevat een lijst van bouwproducten die onder gepubliceerde geharmoniseerde productnormen vallen. In deze lijst treft u per product informatie aan over de bijbehorende geharmoniseerde productnormen, het toepassingsgebied en de ondersteunende normen. Indien u na raadpleging van de module CE-markering nog twijfels heeft, kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie of met de betreffende NEN-normcommissie (via bouw@NEN.nl)

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home