Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Voor welke bevestigingsmiddelen gelden de regels van de CE-markering?

Antwoord:

De volgende opsomming geeft hiervan een (mogelijk niet volledig) beeld: spijkers, schroeven en bouten die in hout worden toegepast, vallen onder de geharmoniseerde productnorm EN 14592 (houtconstructies, stiftvormige bevestigingsmiddelen). Voor zover sprake is van mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplaatsystemen is EN 14566: 2008 + A1:2009 van toepassing. Voor verankeringsproducten is “vrijwillige” CE-markering mogelijk op basis van ETAG 001 (1 t/m 5). Dat geldt ook voor mechanische bevestigingsmiddelen voor daken (ETAG 006). Electrobevestigingsmateriaal valt niet onder de Verordening bouwproducten, maar onder de Laagspanningsrichtlijn (LVD, 2006/95/EC).

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home