Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Wat gebeurt er bij bestuursrechterlijke handhaving?

Antwoord:

Basis voor de bestuursrechtelijke handhaving is artikel 120b Woningwet. Op grond van dit artikel beschikt de ILT over de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Bestuursdwang betekent dat de inspectie zelf maatregelen kan nemen waardoor verdere risico’s worden voorkomen of waardoor risico’s zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Daarnaast beschikt de ILT op grond van artikel 5:32 Awb over de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom. Met deze bevoegdheid kan de ILT aan de fabrikant een last opleggen om een handeling te doen of na te laten en een dwangsom in het vooruitzicht stellen voor elke keer dat de ILT constateert dat er een overtreding plaatsvindt.

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home