Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Welke bevoegdheden heeft de ILT en waar zijn die beschreven?

Antwoord:

De ILT is door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als toezichthouder. In de artikelen 5:15 tot en met 5:19 van de Awb staan de bevoegdheden beschreven die de toezichthouder toekomt. Op basis van artikel 5:20 Awb is een ieder verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen, tenzij een beroepsgeheim dit verhindert.

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home