Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Welke producten vallen onder de geharmoniseerde productnorm EN 1090-1?

Antwoord:

De Europese commissie heeft op haar website een antwoord gepubliceerd (zie link FAQ's Commissie, onderaan) op veel gestelde vragen over de scope van NEN-EN 1090-1 'Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen'. In dat antwoord (FAQ Nr. 31) is een indicatieve lijst opgenomen van producten die NIET onder de scope van NEN-EN 1990-1 vallen en waarvoor CE-markering volgens NEN EN 1990 1 dus niet is toegestaan. Binnen de betreffende Europese normcommissie (i.c. CEN/TC 135) wordt gewerkt aan een document dat uitleg geeft over de grondslagen van de scope van EN 1090-1. Mogelijk leidt dat tot aanpassing van de huidige indicatieve lijst van producten die niet onder de scope vallen. Meer informatie op: www.nen.nl/cemarkeringindebouw.

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home