Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Is de geharmoniseerde productnorm (EN xxxx) van toepassing op mijn bouwproduct?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag kunt u gebruik maken van de module CE-markering: module CE-markering van het Contactpunt Bouwproducten. Als u in de zoekbalk het normnummer intypt, dan verschijnt de titel van de norm. Als u daarop klikt, wordt vervolgens de bijgehorende informatie gepresenteerd. Indien u na raadpleging van deze module nog twijfels heeft, kunt u de norm zelf inzien bij NEN of deze bestellen via www.nen.nl.

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home