Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Privacy

Wanneer een vraag stelt aan het Contactpunt Bouwproducten gebruiken wij uw persoonsgegevens, met uw toestemming, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Na beantwoording van uw vraag worden uw gegevens verwijderd. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.