Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Module CE-markering

Laatste update:

Gegevens van Europese Norm: "NEN-EN 331:1998 samen met A1:2010"

Normtitel:
Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem voor gasinstallaties in gebouwen
Publicatie in OJEU:
Begin overgangsperiode:
Einde overgangsperiode:
Toepassingsgebied:

1.1 This European standard specifies the general requirements for the construction, performance and safety of ball valves and closed bottom taper plug valves. It also details the test method and marking the requirements.

It applies to valves for domestic and commercial not directly buried installations inside or outside of buildings, using gases of the first, second and third family (specified in EN 437).

1.2 Valve nominal sizes (DN) covered by this European standard are as follows: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50.

Meer informatie:
http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NENEN-3311998-en.htm

Gegevens van het gekozen product

Titel:
Gasinstallaties, kogelkranen, handbediend
Conformiteit ("AVCP-tabel"):
Toon overzicht
Info genotificeerde instellingen:
Link Nando
Tabel ZA.2 met systemen van verklaring van overeenstemming (AoC) zoals opgenomen in NEN-EN 14449 voor glas voor gebouwen (gebaseerd op 2000/245/EG vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken, geamendeerd door 2001/596/EG)
Product(en) Beoogd gebruik Niveau(s) of klasse(n) Syste(e)m(en) van verklaring van overeenstemming

Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas Toepassing van

beglaasde

samenstellingen,

specifiek voor

brandwerende toepassingen

Elke 1
Toepassingen onderworpen aan

regelgeving betreffende gedrag

bij brand

Euroklassen A1,

A2, B, C, D,

E

 

Euroklasse A1*, F

3

 

4

Toepassingen onderworpen aan

brandvoorschriften. Buiten

Producten die

testen

behoeven

 

Producten die

"worden geacht te

voldoen" zonder te

worden getest

3

 

4

Toepassing als kogelwerend, of

explosiebestendig

glas

 

Andere

toepassingen onderworpen aan de

huidige "gebruiksveiligheid" risico

-

1

 

3

Toepassing gerelateerd aan

energiebesparing en/of geluid

beperkende maatregelen

- 3
Toepassingen anders dan hierboven omschreven - 4
Systeem 1: Zie Richtlijn 89/106/EEG, Bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters

 

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, Bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2

 

Systeem 4: Zie Richtlijn 89/106/EEG, Bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3

* Producten/materialen waarvan het gedrag bij brand niet behoeft te worden getest (bv. Producten/materialen van klasse A1, overeenkomstig Beschikking 96/603/EG van de Commissie, geamendeerd door 2000/605/EG)