Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herziening van de CPR

Nieuwsbericht |
alt=

Herziening van de CPR

Op 31 maart 2022 jl. heeft de Commissie het voorstel voor een nieuwe Europese Verordening Bouwproducten (CPR) gepubliceerd, waarbij - gelet op de huidige klimaatdoelstellingen van de EU – de nadruk wordt gelegd op het verduurzamen van bouwproducten. Daarbij onderstreept de Commissie in haar voorstel het belang van een groene en digitale transitie. De Commissie wil daarnaast het functioneren van de interne markt verbeteren door het normalisatieproces (vaststelling geharmoniseerde technische testmethoden) weer op gang te brengen. Ook wil de Commissie de complexiteit van het huidige stelsel verbeteren.

In het afgelopen jaar hebben de afgevaardigden van de deelnemende lidstaten maandelijks in de raadswerkgroepen onderhandeld over de herziene verordening. Gedurende deze periode hebben lidstaten de gelegenheid gekregen om commentaar te leveren op de voorgestelde bepalingen. Onlangs hebben de lidstaten – onder het Zweedse voorzitterschap – een compromis bereikt. Het Zweedse voorzitterschap heeft vervolgens de compromistekst gestuurd naar het comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper). Het Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) van lidstaten.

Op vrijdag 30 juni jl. heeft Coreper akkoord gegeven voor de compromistekst. Dit betekent dat de positie van de Raad van de Europese Unie/Ministers – met de wijzigingen op het oorspronkelijke commissievoorstel – hiermee is vastgesteld. Op woensdag 12 juli heeft het Europees Parlement gestemd over het rapport van de verantwoordelijke parlementaire commissie. De verwachting is dat de trialooggesprekken tussen de Commissie als initiatiefnemer, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement als medewetgevers op maandag 17 juli van start gaan.