Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Privacy

Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het rijkshuisstijlbeheer.

We lichten de verwerkingen per formulier toe:

‘Contact’ formulier

 1. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Uw informatie wordt mogelijk doorgestuurd naar een ministerie voor beantwoording. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk.

 2. Waarom worden deze gegevens gevraagd?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zodat we in staat zijn om uw vraag te beantwoorden, op basis van Algemeen belang.

 3. Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

  Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Uw gegevens kunnen, binnen de Rijksoverheid, gebruikt worden om misbruik van rechten op te sporen en voorkomen.

 4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Na beantwoording van uw vraag, worden uw persoonsgegevens doorgaans vernietigd. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Collegiale e-mails (binnen de Rijksoverheid) worden vernietigd conform het Rijksbrede beleid.

‘Account aanvraag’ formulier

 1. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te beoordelen.

 2. Waarom worden deze gegevens gevraagd?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zodat we in staat zijn om uw aanvraag te beoordelen, zodat wij deze eventuele overeenkomst uit kunnen voeren.

 3. Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

  Uw vraag wordt doorgestuurd naar een ministerie voor beoordeling. Uw gegevens kunnen, binnen de Rijksoverheid, gebruikt worden om misbruik van rechten op te sporen en voorkomen.

 4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Na beoordeling en verwerking van uw aanvraag, worden uw persoonsgegevens een maand bewaard. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Collegiale e-mails (binnen de Rijksoverheid) worden vernietigd conform het Rijksbrede beleid.

‘Aanvraag logo’ formulier

 1. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te beoordelen.
 2. Waarom worden deze gegevens gevraagd?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zodat we in staat zijn om uw aanvraag te beoordelen, zodat wij deze eventuele overeenkomst uit kunnen voeren.

 3. Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

  Uw vraag wordt doorgestuurd naar een ministerie voor beoordeling. Uw gegevens kunnen, binnen de Rijksoverheid, gebruikt worden om misbruik van rechten op te sporen en voorkomen.

 4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Na beoordeling en verwerking van uw aanvraag, worden uw persoonsgegevens een maand bewaard. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Collegiale e-mails (binnen de Rijksoverheid) worden vernietigd conform het Rijksbrede beleid.

‘Contact met beheerder’ formulier

 1. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Uw informatie wordt mogelijk doorgestuurd naar een ministerie voor beantwoording. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk.

 2. Waarom worden deze gegevens gevraagd?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zodat we in staat zijn om uw vraag te beantwoorden, op basis van onze overeenkomst.

 3. Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

  Uw vraag wordt, onder onze verantwoordelijkheid, door een van onze leveranciers beantwoord. Zij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Uw gegevens kunnen, binnen de Rijksoverheid, gebruikt worden om misbruik van rechten op te sporen en voorkomen.

 4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Na beantwoording van uw vraag, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u een account bij ons heeft. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Deze gevallen kunnen een verlenging van de bewaartermijn tot gevolg hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maak dan gebruik van ons contactformulier.

U kunt een verzoek indienen met behulp van ons privacyformulier.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

AZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.