Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aansluitmatrices geüpdatet

Nieuwsbericht |
alt=

Aansluitmatrices met actuele aansluiting prestatieverklaring en Bouwbesluit

In de afgelopen jaren is het Bouwbesluit 2012 op enkele punten gewijzigd. Hierdoor zijn sommige kenmerken van bouwproducten belangrijker geworden. Denk aan de regels voor beperking van brand- en rookontwikkeling van elektrische leidingen en pijpisolatie. Of de weerstand tegen rookdoorgang (Ra) volgens NEN 6075 en WBDBO volgens NEN 6068. Ook zijn er enkele wijzigingen bij de energieprestatie (NTA 8800) bijvoorbeeld in de bepaling van de zontoetredingsfactor en de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficient van bouwproducten.

Deze wijzigingen zijn nu opgenomen in de aansluitmatrices. Bovendien zijn enkele redactionele schoonheidsfoutjes verbetert. Maar het principe is nog hetzelfde: De aansluitmatrices geven de relatie tussen de essentiële kenmerken van bouwproducten en de bouwregelgeving.  

Dit leggen we kort uit: Bij een CE-markering hoort ook een prestatieverklaring, de Declaration of Performance (DoP). Deze wordt opgesteld door de fabrikant. In de DoP wordt de prestatie (op essentiële kenmerken) van het bouwproduct vastgelegd. Het is niet verplicht om alle prestaties te declareren. Maar de fabrikant wil natuurlijk wel laten weten wat de kenmerken zijn die voor de afnemers belangrijk zijn. Dat zijn kenmerken die in de Nederlandse bouwregelgeving van belang zijn. In de aansluitmatrices is die relatie zichtbaar gemaakt. Aan de ene kant staan de essentiële kenmerken en aan de andere kant staat de bouwregelgeving. Let op dat de kenmerken op productniveau zijn en de bouwregelgeving op gebouwniveau.  

Zoals bekend zal het Bouwbesluit overgaan naar de Omgevingswet. We zijn dan ook druk bezig om de aansluitmatrices hier op aan te passen. Daarbij zorgen we voor een frisse nieuwe vormgeving, die beter toegankelijk zal worden. Zodra dit klaar is zullen we u op de hoogte brengen via deze nieuwsbrief.