Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Relatie CPR - Bouwregelgeving

Laatst bijgewerkt: 29 april 2024

TIP: zoeken met ALLE geeft de volledige lijst.
U kunt de handleiding voor de toepassing van de aansluitmatrices hier downloaden.

LET OP: De aansluitmatrices worden aangeboden als werkdocument, er kunnen nog fouten in de tekst staan. Aan de inhoud van de matrices kunnen geen rechten worden ontleend. Commentaar ter verbetering van de matrices is welkom. Ze worden zo nodig aangepast/geactualiseerd. Voorts betreft het een momentopname, ook aanpassing van mandaten kan aanleiding zijn tot actualisering van de matrices.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.

Meer informatie over CE-markering? Klik hier voor meer handige links.