Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

AVCP-Niveau

De beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance; AVCP) is een Europees geharmoniseerd systeem dat de controletaken van fabrikant en notified body vastlegt m.b.t. de fabricage van het product. Dit systeem waarborgt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de prestatieverklaring.

In de Verordening Bouwproducten (CPR) zijn er vijf verschillende AVCP-niveaus voor bouwproducten. Ze variëren van maximale betrokkenheid van een derde partij (notified body) tot een eigenverklaring van de fabrikant.

De Europese Commissie stelt vast welke systemen van toepassing zijn voor:

  • een bouwproduct
  • een familie van bouwproducten
  • een essentieel kenmerk

De geharmoniseerde technische specificaties (geharmoniseerde Europese normen en Europese beoordelingsdocumenten) omvatten de technische details voor de implementatie van het AVCP-systeem voor het uitvoeren van controles op het product door de fabrikant en/of de notified body bij de fabricage.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.

Meer informatie over CE-markering? Klik hier voor meer handige links.