Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handhaving

Door de markttoezichthouder van iedere EU-lidstaat wordt toezicht gehouden op de naleving van de CE-markering op bouwproducten. In ons land wordt deze taak uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Werkwijze ILT


De ILT ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken. Ze controleert steekproefsgewijs of de eigenschappen van de bouwproducten overeenkomen met de waarde van de eigenschappen die de fabrikanten op de CE-markering vermelden. Ook controleert ze of het gebruik van een CE-markering al dan niet geoorloofd is. Dit wordt gedaan door middel van aangekondigde en onaangekondigde inspecties bij fabrikanten, importeurs en distributeurs.


Als u vermoedt dat een bedrijf de CPR overtreedt dan kunt u dit melden bij de ILT. Gebruik daarvoor het formulier "Melding CE-markering bouwproducten".

De ILT bepaalt wat er met deze melding gebeurt en kan eventueel overgaan tot het uitvoeren van een inspectie.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.