Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanvullende informatie naast CE-markeringsteken

De CE-markering wordt gevolgd door:

  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin zij het eerst werd aangebracht;
  • de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant of het identificatiemerk aan de hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk en eenduidig laten identificeren;
  • de unieke identificatiecode van het producttype;
  • het referentienummer van de prestatieverklaring;
  • de daarin in niveau of klasse aangegeven prestatie;
  • de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie;
  • het identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing;
  • en het beoogde gebruik dat is vastgesteld in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.