Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Waar CE markering aan te brengen?

Het CE-markeringsteken wordt aangebracht op het bouwproduct, tenzij dit door de aard van het product niet mogelijk is.

Het CE-markeringsteken dient dan op de verpakking of de begeleidende documenten te worden aangebracht. Indien het CE-markeringsteken niet op het product wordt aangebracht, maar op de verpakking of op de begeleidende documenten dient daar ook het referentienummer van de DoP, de unieke identificatiecode van het producttype en type-, partij- of serienummer dan wel een andere identificatiecode te worden aangebracht. Het is tevens toegestaan om deze informatie op de website te vermelden.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.