Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wat is de Verordening Bouwproducten (CPR?)

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR)) is Europese wetgeving ter bevordering van het vrije handelsverkeer van bouwproducten in Europa. In de CPR wordt de CE-markering van bouwproducten geregeld.

De CPR is verplicht voor bouwproducten:

  • waarvoor een geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat of waarvoor de fabrikant van dat bouwproduct een Europese technische goedkeuring (ETA) heeft;
  • die seriematig worden vervaardigd;
  • als product of als kit;
  • die in de handel worden gebracht;
  • om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk of deel daarvan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Fabrikanten zijn verplicht een prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP )) op te stellen en een CE-markering aan te brengen.

Importeurs en distributeurs worden soms beschouwd als fabrikant.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.

Meer informatie over CE-markering? Klik hier voor meer handige links.