Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wat is de Verordening Bouwproducten (CPR?)

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR)) is Europese wetgeving ter bevordering van het vrije handelsverkeer van bouwproducten in Europa. In de CPR wordt de CE-markering van bouwproducten geregeld.

De CPR is verplicht voor bouwproducten:

  • waarvoor een geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat of waarvoor de fabrikant van dat bouwproduct een Europese technische goedkeuring (ETA) heeft;
  • die seriematig worden vervaardigd;
  • als product of als kit;
  • die in de handel worden gebracht;
  • om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk of deel daarvan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Fabrikanten zijn verplicht een prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP )) op te stellen en een CE-markering aan te brengen.

Importeurs en distributeurs worden soms beschouwd als fabrikant.