Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Importeurs en Distributeurs als fabrikant

Importeurs en distributeurs worden zelf beschouwd als fabrikant wanneer die het bouwproduct onder eigen naam of merknaam op de Europese markt brengen, of het bouwproduct dusdanig bewerken dat opgegeven prestaties in de DoP van de fabrikant in het geding kan komen. De importeur of distributeur moet daardoor zelf een Declaration of Performance (DoP) opstellen en het bouwproduct voorzien van CE-markering.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.