Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Essentiele Kenmerken

De beoordeling van het product wordt gedaan door een lijst van kenmerken vast te stellen, deze worden essentiële kenmerken genoemd.