Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Essentiële Kenmerken in DoP

In de Europese geharmoniseerde productnorm (hEN) of het Europese beoordelingsdocument (EAD) zijn essentiële kenmerken behorende bij het bouwproduct in zijn beoogde toepassing vastgelegd.

Om de fundamentele eisen voor bouwwerken -zoals de gezondheid en veiligheid van personen- te kunnen naleven, zou de prestatie van de volgens de nationale eisen relevante essentiële kenmerken in de DoP moeten worden verklaard met een minimum van 1 (Art. 6.3c CPR). Voor de overige essentiële kenmerken waarvan de prestaties door de fabrikant niet zijn vastgesteld moet "No Performance Determined" (NPD) worden aangegeven.

Een overzicht van de mogelijk van toepassing zijnde essentiële productkenmerken op Nederlands grondgebied en een relatie met de nationale bouwvoorschriften, is te vinden onder Relatie CPR - Bouwregelgeving (Aansluitmatrices).

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.