Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vrijwillige CE markering (EOTA route)

Fabrikanten die een CE-markering willen op hun product waarvoor (nog) geen geharmoniseerde norm (hEN) bestaat, kunnen onder de vlag van de European Organisation for Technical Assessment (EOTA) bij een Technische Beoordelingsinstantie (TAB) een ETA aanvragen die gebaseerd is op een Europees Beoordelingsdocument (EAD).

Deze vrijwillige route voor CE-markering is in het leven geroepen om fabrikanten van bijvoorbeeld innovatieve producten de mogelijkheid te bieden CE-markering te voeren en een prestatieverklaring (DoP) voor hun product op te stellen en te publiceren, ondanks dat er geen hEN bestaat voor hun product.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.