Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Goedkeuring en publicatie EAD

Als het EAD is voltooid, mag het niet direct worden gebruikt voor de toetsing van het product waarvoor het is ontwikkeld. Het beoordelingsdocument moet eerst zijn goedgekeurd door EOTA en de Europese Commissie voordat het mag worden toegepast. Nadat het EAD is goedgekeurd volgt publicatie in de Official Journal van de Europese Unie (OJEU).

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.