Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beoordeling gepubliceerde EAD

Op basis van het gepubliceerde EAD voert de TAB de beoordeling van het product uit. De resultaten legt de TAB vast in een Europese Technische Beoordeling (ETA). Zodra een fabrikant of leverancier van een bouwproduct beschikt over een ETA, is deze fabrikant of leverancier verplicht CE-markering aan te brengen op het product en een DoP op te stellen en te publiceren voordat het product op de Europese markt komt.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.