Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wanneer CE-Markering

Alleen bij bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm (hEN) bestaat of waarvoor de fabrikant van dat bouwproduct een Europese technische goedkeuring (ETA) heeft verkregen op basis van een Europees Beoordelingsdocument (EAD) is CE-markering verplicht.

De datum waarop deze verplichting ingaat wordt per hEN (of EAD) in de Official Journal van de Europese Unie (OJEU) gepubliceerd. Vóór deze datum is CE-markering van de nieuwe hEN verboden. Daarom geeft het OJEU ook een overgangsperiode waarop CE-markering mag, maar nog niet hoeft. Dat heet de co-existentieperiode.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.

Meer informatie over CE-markering? Klik hier voor meer handige links.