Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geharmoniseerde Europese productnormen

Geharmoniseerde Europese productnormen (hENs) zijn Europese productnormen die bindend zijn na acceptatie en publicatie in het OJEU door de Europese Commissie (EC) en als basis dienen voor het aanbrengen van de verplichte CE-markering op producten.

In hENs ligt vast voor welk product en zijn beoogde toepassing deze hEN geldend is, welke essentiële eigenschappen voor dit product gelden, hoe ze moeten worden bepaald, gedeclareerd en hoe de prestatiebestendigheid moet worden beoordeeld en geverifieerd.

Op basis van de hEN stelt de fabrikant de prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP)) op zoals gedefinieerd in de CPR en kan de fabrikant de CE-markering aanbrengen.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.