Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Co-existentieperiode herziene hEN

Is de hEN herzien dan behoeft de DoP en CE-markering alleen gewijzigd te worden als de betreffende hEN na revisie een nieuw essentieel kenmerk bevat, waarvan de fabrikant van plan is de prestatie te verklaren. Of indien de revisie van een hEN in relatie tot de essentiële kenmerken een aanzienlijk effect heeft op de verklaarde prestaties van het bouwproduct. Ook hier gelden de regels voor de co-existentieperiode.

Europese normen worden opgesteld door Europese experts en belanghebbende partijen en gepubliceerd door de nationale leden van het European Committee for Standardization (CEN). In Nederland is dat NEN . Let op, het kan voorkomen dat de voor CE geldende hEN niet gelijk is aan de laatst gepubliceerde versie door NEN. Voor CE-markering geldt altijd de in OJEU genoemde normversie.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.