Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststellen prestatie

De prestatie moeten worden bepaald volgens de in de hEN of EAD aangegeven testmethode. Afhankelijk van het AVCP niveau moet deze test worden uitgevoerd door de fabrikant zelf of door een notified body. De fabrikant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor geclaimde prestatie op de DoP. Uitzondering hierop is wanneer importeurs of distributeurs worden gezien als fabrikant. In dat geval nemen zij de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke fabrikant over.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.