Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Private kwaliteitseisen en kwaliteitsverklaring

De CE-markering gaat over de prestaties van het product op de essentiële kenmerken. Wanneer er voor een productgroep een geharmoniseerde Europese norm (hEN) geldt, is er een publiekrechtelijke verplichting voor het voeren van een CE-markering. Producten moeten dan met CE-markering en prestatieverklaring (DoP) worden geleverd.

Private marktpartijen mogen geen kwaliteitsafspraken maken over essentiële kenmerken. Ze kunnen wel afspraken maken over andere producteigenschappen. Deze kunnen vastgelegd worden in een beoordelingsrichtlijn.

De CE-markering richt zich niet op het borgen van het installeren of verwerken van een bouwproduct in een bouwwerk. Fabrikanten dienen wel een handleiding bij het CE-gemarkeerde bouwproduct te leveren, waarin instructies worden gegeven over de veilige verwerking daarvan waarbij in de CE-markering goed vakmanschap wordt verondersteld.

Kwaliteitsverklaring
Private keurmerken voorzien in kwaliteitsverklaringen die worden afgegeven op basis van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Deze kwaliteitsverklaringen, die veelvuldig in de bouw worden gebruikt, zeggen dan ook iets over de kwaliteit van het bouwproces (verwerking van een product) of over bijvoorbeeld de kwaliteit van een product of constructieonderdeel.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.