Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eisen in kwaliteitsverkalringen

In de kwaliteitsverklaring kunnen (op productniveau) eisen staan die vallen onder de essentiële kenmerken, maar (nog) niet geregeld zijn onder de CE-markering. Hierbij kan gedacht worden aan emissie van gevaarlijke stoffen en duurzaamheid. In kwaliteitsverklaringen kunnen ook private eisen staan over bijvoorbeeld de kleur of vorm van een product of over de verwerking in het gebouw en andere producteigenschappen die van belang kunnen zijn voor toepassing ervan.

De kwaliteitsverklaring kan nooit in de plaats komen van een prestatieverklaring! De kwaliteitsverklaring mag voor de prestaties op de essentiële kenmerken alleen verwijzen naar de prestatieverklaring.

Wil een fabrikant ook een privaat keurmerk voeren of bij zijn product een kwaliteitsverklaring meeleveren, dan moet hij eerst nagaan wat de CE-markering voor zijn product inhoudt en wat er in aanvulling op die informatie in de kwaliteitsverklaring mag staan.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.