Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beoordelingsrichtlijn (BRL)

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) is beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie/product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen. Op basis van een beoordelingsrichtlijn kan een geaccrediteerde certificatie-instelling toetsen of een organisatie voldoet aan de in de BRL gestelde eisen om een certificaat te kunnen behalen of houden.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.