Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Relatie CPR-Bouwregelgeving (Aansluitmatrices)

De CPR gaat over bouwproducten. De Nederlandse bouwregelgeving gaat over bouwwerken. De CPR geeft regels voor het opstellen van een prestatieverklaring (DoP) voor producten.

In Nederland geldt het Bouwbesluit, waarin eisen worden gesteld aan bouwwerken. De hierin gestelde gebouweisen zijn niet 1-op-1 te vergelijken met de producteigenschappen in de DoP, maar ze hebben wél een relatie. Tenslotte is de prestatie van het product van invloed op de prestatie van het gebouw.

In de zogeheten aansluitmatrices is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de DoP en de voorschriften van het Bouwbesluit. De DoP kan worden gezien als een paspoort waarin alleen staat hoe het product presteert in zijn beoogde toepassing. Afhankelijk van de van nationale wet- en regelgeving kan worden bepaald of het product in een bepaalde situatie wel of niet mag worden toegepast.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.