Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijzigen DoP

Met het opstellen van een DoP neemt de fabrikant er de verantwoordelijkheid voor dat het bouwproduct overeenkomt met de door hem opgegeven prestaties van de essentiële productkenmerken bij een bepaald beoogd gebruik.

De fabrikant behoeft pas iets te wijzigen aan zijn DoP (en dus ook de datering van het CE-markeringsteken) als:

  • de betreffende geharmoniseerde productnorm na revisie een nieuw essentieel kenmerk bevat, waarvan de fabrikant van plan is de prestatie te verklaren
  • indien de revisie van een geharmoniseerde productnorm in relatie tot de essentiële kenmerken een aanzienlijk effect heeft op de verklaarde prestaties van het bouwproduct
  • als de fabrikant het product zodanig wijzigt dat de prestaties veranderen.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.