Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud DoP

De prestatieverklaring kan worden opgesteld volgens het model in Verordening 574/2014 De DoP moet de volgende informatie bevatten:

  • unieke identificatiecode van het product
  • het beoogde gebruik
  • de essentiële kenmerken
  • de geharmoniseerde norm
  • AVCP-niveau van het product
  • de namen van de fabrikant, gemachtigde en notified body en
    handtekening van de fabrikant (procuratiehouder)

De DOP en bijbehorende instructies voor de installatie of verwerking van het product in bouwwerken moeten in de Nederlandse taal worden verstrekt. De DoP wordt meegestuurd met het product, elektronisch, op papier, of kan op de website van de fabrikant worden aangeboden.

De lijst met vertalingen van de essentiële kenmerken is hier te vinden.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.